{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (3) 1399/02/23

ویدیو تدریس گنج حکمت درس 17 + آشنایی با با شیللر و شکسپیر و تدریس درس 18 فارسی (3) دوازدهم

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی فارسی (3)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 24 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 332
بروزرسانی شده در 23 اردیبهشت 1399