1399/2/22

فیلم تدریس پودمان 5 دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم‌افزار پایه دوازدهم | جلسه اول

دانش فنی تخصصی دوازدهم دوره دوم متوسطه- فنی شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت)

+++ برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه چهار +++
تدریس توسط خانم پرنیا یعقوبی

تاریخ پخش 99/2/20

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

مدت زمان ویدئو : 17 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 48
بروزرسانی شده در 22 اردیبهشت 99