{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/02/10

فیلم تدریس ادامه درس 10 دین و زندگی (2) یازدهم ریاضی و تجربی

دین و زندگی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 23 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 66
بروزرسانی شده در 10 اردیبهشت 1399
تعداد تست: 943
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان