1398/1/13

نمودار معرفی رشته های آموزش متوسطه شاخه نظری، شاخه فنی و حرفه ای و کار و دانش

کار و فناوری نهم دوره اول متوسطه

نمودار معرفی رشته های آموزش متوسطه شاخه نظری
- رشته های تحصیلی گروه علوم تجربی در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
- رشته های تحصیلی گروه علوم انسانی در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد
- رشته های تحصیلی گروه هنر در مقطع کاردانی و کارشناسی
نمودار معرفی رشته های آموزش متوسطه شاخه فنی و حرفه ای
نمودار معرفی رشته های آموزش متوسطه شاخه کار و دانش

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4
فرمت فایل : PDF
دانلود : 5123
بروزرسانی شده در 13 فروردین 98