{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (2) 1399/02/6

کلیپ اثر دی الکتریک بر ظرفیت، انرژی و میدان الکتریکی خازن

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فیزیک (2)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 2 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 311
ثبت شده در 6 اردیبهشت 1399