1395/3/28

شبیه ساز تابش خورشید (واقعی) و تغییر فصل ها

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه

شبیه ساز تابش خورشید (واقعی) و تغییر فصل ها

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.