{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هویت اجتماعی 1399/01/22

کلیپ آموزشی هویت اجتماعی دوازدهم | درس 1: کنش‌های ما

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی هویت اجتماعی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 3 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1383
ثبت شده در 22 فروردین 1399