1399/1/19

فیلم تدریس فصل هشتم ریاضی هشتم | درس 3: احتمال یا اندازه گیری شانس

ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

+++ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش+++

تدریس توسط خانم سمیه میرمعینی

تاریخ پخش 99/01/18


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 23 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 78
ثبت شده در 19 فروردین 99