1399/1/18

فیلم تدریس فصل 4 آشنایی با بناهای تاریخی پایه یازدهم فنی | مبحث معماری تجاری و خدماتی

آشنایی با بناهای تاریخی یازدهم دوره دوم متوسطه- فنی نقشه کشی معماری (هنر)

+++ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار+++
تدریس توسط خانم فاطمه ابراهیمی

تاریخ پخش 99/01/17

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

مدت زمان ویدئو : 26 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 35
ثبت شده در 18 فروردین 99