1399/1/18

فیلم حل تمرین درس 15 (دریا) نگارش سوم دبستان | جلسه دوم

فارسی و نگارش سوم دبستان

+++ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش+++
تدریس توسط خانم خدیجه انصاری

تاریخ پخش 99/01/17


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 25 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 899
ثبت شده در 18 فروردین 99