1395/3/6

رادیوگرافی بلعیدن و گوارش با استفاده از پرتو x

علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

رادیوگرافی بلعیدن و گوارش با استفاده از پرتو x






لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 210
ثبت شده در 6 خرداد 95