رادیوگرافی بلعیدن و گوارش با استفاده از پرتو x

ثبت شده در 6 خرداد 95
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

مرتضی صلاحی استاد    نوع فایل : ویدئو    دانلود : 78