1395/3/6

گذر عطارد از مقابل خورشید

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

گذر عطارد از مقابل خورشید


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 279
ثبت شده در 6 خرداد 95