1398/6/19

فایل صوتی آزمون شنیداری هماهنگ استانی نوبت دوم خرداد ماه 95 زبان خارجه پایه نهم | استان قم

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه

فايل صوتي آزمون شنيداري هماهنگ استانی نوبت دوم خرداد ماه 95 زبان خارجه پایه نهم
استان قم
آزمون اصلي اين فايل در آدرس
http://gama.ir/test/detail/10451
موجود است.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : RAR
دانلود : 401
بروزرسانی شده در 19 شهریور 98
مفهوم برد، دامنه و هم‌دامنه تابع
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع f و g با بررسی دامنه آنها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
قوانین دامنه توابع کسری و معادله درجه 2
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع با لحاظ قواعد و قوانین دامنه ها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
نمودار مقابل مربوط به کدامیک از توابع زیر است و مسئله…
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد