1395/3/5

مار فرعون - تجزیه حرارتی تیوسیانات جیوه II

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

مار فرعون - تجزیه حرارتی تیوسیانات جیوه II

تدریس خصوصی



لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 138
ثبت شده در 5 خرداد 95