1399/1/9

فیلم تدریس درس 11 علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی | مبحث وزن شعر نیمایی

علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

+++ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار+++
تدریس توسط آقای حجت کجانی حصاری

تاریخ پخش 99/01/09


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 24 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 73
بروزرسانی شده در 9 فروردین 99