1399/1/8

فیلم تدریس درس 10 علوم و فنون ادبی (2) یازدهم انسانی | سبک شناسی هندی

علوم و فنون ادبی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

+++ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار+++
تدریس توسط حجت کجانی حصاری

تاریخ پخش 99/01/07


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 26 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 77
ثبت شده در 8 فروردین 99