{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

نگارش (2) 1399/01/1

فیلم تدریس درس 5 نگارش (2) یازدهم کلیه رشته‌ها | جلسه دوم سفرنامه

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی نگارش (2)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 16 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 235
بروزرسانی شده در 1 فروردین 1399