1398/12/28

ویدئو آموزشی شیمی (2) یازدهم | تعیین آنتالپی واکنش های شیمیایی (پیوند با ریاضی صفحه 82)

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مباحث :
فصل 2: در پی غذای سالم
2-4 تعیین آنتالپی واکنش های شیمیایی
پیوند با ریاضی صفحه 82


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل :
دانلود : 11
ثبت شده در 28 اسفند 98