1395/2/14

فیلم آموزشی مراحل باز یافت کاغذ

علوم تجربی ششم دبستان

باز یافت کاغذ
مراحل باز یافت
ششم دبستان
باز یافت کاغذ ششم دبستان

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : FLV
دانلود : 357
ثبت شده در 14 اردیبهشت 95