{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (2) 1398/12/29

فیلم تدریس درس 12 (کاوه دادخواه) فارسی (2) یازدهم | جلسه دوم

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فارسی (2)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 20 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 973
بروزرسانی شده در 29 اسفند 1398