1398/12/27

فیلم تدریس درس 13 (لطف حق) نگارش پنجم دبستان

فارسی و نگارش پنجم دبستان

++++++ پخش شده از برنامه فرصت برابر شبکه آموزش ++++++
تدریس توسط خانم انصاریان تهرانی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل :
دانلود : 44
ثبت شده در 27 اسفند 98