{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (3) 1398/12/25

فيلم تدريس درس 10 علوم و فنون (3) پايه دوازدهم انسانی | سبک شناسی دوره معاصر و انقلاب اسلامی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (3)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 21 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 987
بروزرسانی شده در 25 اسفند 1398