1398/12/18

طرح درس روزانه ریاضی ششم دبستان | طول و سطح

ریاضی ششم دبستان

دانش آموز ...

چند نوع از واحدهای اندازه گیری را نام ببرد.
برای هر کدام از واحد ها مثال بزند.
شیوه ی اندازه گیری را به صورت عملی نمایش دهد.
نوع واحد های اندازه گیری را در مکان ها ی مختلف و اجسام بیان کند.
دلیل اندازه گیری طول ها را با متر ، خط کش و کیلومتر بیان کند.

این طرح درس در 3 صفحه تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.


برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 2
ثبت شده در 18 اسفند 98