1398/12/17

فیلم تدریس فصل 4 زمین شناسی یازدهم تجربی و ریاضی | برنامه فرصت برابر شبکه آموزش

زمین شناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

فیلم تدریس فصل 4 زمین شناسی یازدهم تجربی و ریاضی

===> پخش شده از برنامه فرصت برابر شبکه آموزش <===
تدریس توسط خانم شکیبا کریمی


تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل :
دانلود : 55
بروزرسانی شده در 17 اسفند 98
رابطه بین پاره خط های مختلف
توسط حسین ح در 17 خرداد
دو عدد گنگ که جمع آن ها گنگ نباشد
توسط Zahra Padash در 17 خرداد
تفسیر عقاید ایران باستان
توسط دانیال عبدالعلی زاده در 16 خرداد
گویا کردن کسر با مخرج رادیکالی
توسط bahar Khaksar در 16 خرداد