{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

منطق 1398/12/26

فیلم تدریس درس 8 (قسمت اول) منطق دهم انسانی | برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی منطق


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 24 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1547
بروزرسانی شده در 26 اسفند 1398