1398/12/10

مقایسه برگ دولپه ای و تک لپه ای

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مباحث : در فصل 6 گفتار یک مقایسه برگ دولپه ای و تک لپه ای در یک فایل برای آمادگی شما برای کنکور فراهم شده است.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4
فرمت فایل : PDF
دانلود : 56
ثبت شده در 10 اسفند 98