1398/11/30

طرح درس روزانه علوم تجربی ششم دبستان | درس 13: سالم بمانیم

علوم تجربی ششم دبستان

دانش آموزان ...
با بیماری های واگیردار و عوامل موثر در بروز آنها آشنا شوند.
با ذکر مثال ، راههای پیشگیری از بیماری های واگیردار را بیان کنند.
سدهای دفاعی بدن را بشناسند.
بیماری های واگیردار و عوامل موثر در بروز آنها را بگویند.(دانشی)
مثال هایی از بیماری های واگیردار بیان کنند.(دانشی)
بتوانند از خود در برابر بیماری های واگیردار محافظت کنند.(مهارتی)
بتواند واگیردار بودن بیماری ها را تشخیص دهند.(مهارتی)
رفتار های سالم برای جلوگیری از بیماری ها ، اتخاذ کنند.(نگرشی)
سدهای دفاعی بدن و اهمیت آنها را بیان کنند.(دانشی)

این طرح درس در 3 صفحه تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.


برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 1
ثبت شده در 30 بهمن 98