{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} با پاسخ {{ subtitle }}

آخرین ویرایش: گزارش خطا {{ views }}
 • مطالعات اجتماعی
  • فصل 1: زندگی با دیگران
  • درس 1: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم
  • درس 2: احساسات ما
  • درس 3: همدلی با دیگران
  • درس 4: من عضو گروه هستم
  • فصل 2: سرزمین ما
  • درس 5: جمعیت ایران
  • درس 6: منابع آب ایران
  • درس 7: نواحی صنعتی مهم ایران
  • درس 8: راه‌ها و حمل و نقل (1)
  • درس 9: راه‌ها و حمل و نقل (2)
  • درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟
  • فصل 3: زندگی در نواحی دیگر جهان
  • درس 11: کشورهای همسایه (1)
  • درس 12: کشورهای همسایه (2)
  • درس 13: حرکت‌های زمین
  • درس 14: زندگی در نواحی مختلف جهان
  • فصل 4: زیارت مکان‌های مقدس
  • درس 15: بازگشت از سفر حج
  • درس 16: مدینه شهر پیامبر (ص)
  • درس 17: سفر به کربلا (1)
  • درس 18: سفر به کربلا (2)
  • فصل 5: ایران بعد از اسلام
  • درس 19: ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند
  • درس 20: وزیران کاردان، شهرهای آباد
  • درس 21: کشورگشایان بی‌رحم
  • درس 22: بازسازی ویرانه‌ها