{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} با پاسخ {{ subtitle }}

آخرین ویرایش: گزارش خطا {{ views }}
 • شیمی (2)
  • فصل 1: قدر هدایای زمینی را بدانیم
  • قسمت 1: هدایای زمینی
  • قسمت 2: الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها
  • قسمت 3: رفتار عنصرها و شعاع اتم
  • قسمت 4: دنیایی رنگی با عنصرهای دسته d
  • قسمت 5: عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند
  • قسمت 6: دنیای واقعی واکنش‌ها
  • قسمت 7: نفت، هدیه‌ای شگفت انگیز
  • قسمت 8: هیدروکربن‌ها (آلکان‌ها، آلکن‌ها، آلکین‌ها و هیدروکربن‌های حلقوی)
  • قسمت 9: نفت، ماده‌ای که اقتصاد جهان را دگرگون ساخت
  • فصل 2: در پی غذای سالم
  • قسمت 1: مفاهیم اولیه ترموشیمی
  • قسمت 2: جاری شدن انرژی گرمایی و گرماشیمی
  • قسمت 3: آنتالپی‌، آنتالپی پیوند، گرو‌ه‌های عاملی اکسیژن‌دار و آنتالپی سوختن
  • قسمت 4: آنتالپی واکنش‌ها با قانون هس
  • قسمت 5: آهنگ و سرعت فرایندهای شیمیایی
  • قسمت 6: غذا، پسماند و ردپای آن
  • فصل 3: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر
  • قسمت 1: مفاهیم اولیه تولید پوشاک
  • قسمت 2: الیاف و درشت مولکول‌ها
  • قسمت 3: پلی‌استرها، الکل‌ها و اسیدها
  • قسمت 4: واکنش استری شدن
  • قسمت 5: پلی آمیدها
  • قسمت 6: پلیمرها، ماندگار یا تخریب پذیر