{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} با پاسخ {{ subtitle }}

آخرین ویرایش: گزارش خطا {{ views }}
 • مطالعات اجتماعی
  • فصل 1: محله‌ی ما
  • درس 1: همسایه‌ی ما
  • درس 2: اینجا محله‌ی ماست
  • درس 3: خرید و فروش در محله
  • درس 4: نقشه‌ی محله‌ی ما
  • فصل 2: شهر من، روستای من
  • درس 5: زندگی در شهر و روستا
  • درس 6: جهت‌های جغرافیایی
  • درس 7: جغرافی‌دانان چگونه محیط‌های زندگی را مطالعه می‌کنند؟
  • فصل 3: پیدایش شهر و روستا
  • درس 8: نخستین روستاها چگونه به وجود آمده‌اند؟
  • درس 9: نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟
  • درس 10: مورخان چگونه گذشته را مطالعه می‌کنند؟
  • فصل 4: سفری به شهرهای باستانی
  • درس 11: سفری به شهر باستانی همدان
  • درس 12: سفری به تخت جمشید (1)
  • درس 13: سفری به تخت جمشید (2)
  • درس 14: سفری به شهر باستانی کرمانشاه
  • فصل 5: کشور زیبای من
  • درس 15: کوه‌ها و دشت‌های زیبا
  • درس 16: آب و هوا
  • درس 17: نواحی آب و هوایی ایران
  • درس 18: پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران
  • درس 19: از محیط زیست مراقبت کنیم
  • فصل 6: ما ایرانی هستیم
  • درس 20: نشانه‌های ملی
  • درس 21: تقویم
  • درس 22: روزهای مهم