{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} با پاسخ {{ subtitle }}

آخرین ویرایش: گزارش خطا {{ views }}
 • جغرافیای ایران
  • فصل 1: جغرافیا چیست؟
  • درس 1: جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر
  • درس 2: روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا
  • فصل 2: جغرافیای طبیعی در ایران
  • درس 3: موقعیت جغرافیایی ایران
  • درس 4: ناهمواری‌های ایران
  • درس 5: آب و هوای ایران
  • درس 6: منابع آب ایران
  • فصل 3: جغرافیای انسانی ایران
  • درس 7: ویژگی‌های جمعیت ایران
  • درس 8: تقسیمات کشوری ایران
  • درس 9: سکونتگاه‌های ایران
  • درس 10: توان‌های اقتصادی ایران