{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی تاریخ معاصر ایران یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری با تدریس محمد حبیب پور لداری

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی تاریخ معاصر ایران

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمدشاه

0:39

8,120 تومان

17 تا 26

درس 2: دوران ناصرالدین شاه (جلسه1)

0:35

7,690 تومان

27 تا 37

درس 2: دوران ناصرالدین شاه (جلسه2)

0:45

8,720 تومان

17 تا 37

درس 2: دوران ناصرالدین شاه (جلسه3)

0:45

8,720 تومان

27 تا 37

درس 3: زمینه‌های نهضت مشروطه

0:33

7,470 تومان

38 تا 43

درس 4: آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزى نهضت مشروطه (جلسه1)

0:35

7,690 تومان

44 تا 52

درس 4: آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزى نهضت مشروطه (جلسه2)

0:51

9,280 تومان

38 تا 52

درس 5: مشروطه در دورۀ محمدعلی شاه

0:45

8,720 تومان

61 تا 75

درس 6: دورۀ دوم مشروطه (1288-1293 ش) (جلسه1)

0:28

6,880 تومان

62 تا 73

درس 6: دورۀ دوم مشروطه (1288-1293 ش) (جلسه2)

0:49

9,100 تومان

53 تا 73

درس 7: کودتای 1299

درس 8: رضاخان؛ تثبیت قدرت

درس 9: ویژگی‌های حکومت رضاشاه

0:29

7,000 تومان

91 تا 99

درس 10: سقوط رضاشاه

0:47

8,910 تومان

91 تا 106

درس 11: اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن

0:29

7,000 تومان

107 تا 113

درس 12: نهضت ملی شدن صنعت نفت (جلسه1)

0:23

6,230 تومان

114 تا 119

درس 12: نهضت ملی شدن صنعت نفت (جلسه2)

0:48

9,010 تومان

107 تا 119

درس 13: زمینه‌های کودتای 28 مرداد

0:29

رایگان

120 تا 129

درس 14: کودتای بیست و هشتم مرداد

0:17

5,360 تومان

درس 15: ربع قرن سیطرۀ آمریکا بر ایران

0:19

5,670 تومان

136 تا 142

درس 16: زمینه‌ها و هدف‌های اصلاحات آمریکایی در ایران

0:14

3,650 تومان

143 تا 146

درس 17: پیدایش نهضت روحانیت و اوج‌گیری بیداری اسلامی

0:15

3,780 تومان

147 تا 151

درس 18: قیام 15 خرداد

0:21

4,470 تومان

153 تا 162

درس 19: تحولات ایران پس از تبعید امام خمینی

0:22

4,570 تومان

163 تا 172

درس 20: ایران در مسیر انقلاب اسلامی

0:14

3,650 تومان

173 تا 180

درس 21: پیروزی انقلاب اسلامی

0:20

4,360 تومان

180 تا 185

درس 22: دولت موقت مهندس مهدی بازرگان

0:18

4,140 تومان

190 تا 198

درس 23: اولین دورۀ ریاست جمهوری

0:39

6,090 تومان

199 تا 209

درس 24: جنگ تحمیلی رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران

0:22

4,570 تومان

210 تا 219

درس 25: آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی

0:30

5,340 تومان

220 تا 233

درس 26: بیداری اسلامی در جهان اسلام

0:45

6,540 تومان

234 تا 254

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400