{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

محتوای متنی دوره آموزشی علوم تجربی اول دبستان با تدریس احمدرضا محمدزمانی

دبستان اول علوم تجربی

مجموعه طرح درس و الگوی روش تدریس
ویژه‌ی آموزگاران کلاس اول ابتدائی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

شامل
- اهداف و پیامدهای درس (کلیف جزئی و رفتاری)
- مواد، وسایل و رسانه‌های آموزشی
- دانستنی های درس
- روش‌های تدریس و مدل کلاس
- آمادگی و ایجاد انگیزه
- ارزشیابی ورودی
- ارائه‌ی درس
- ارزشیابی پایانی و جمع‌بندی
- تعیین تکلیف

درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: زنگ علوم

8 صفحه

4,810 تومان

درس 2: سلام، به من نگاه کن! (جلسه1)

3 صفحه

2,210 تومان

درس 2: سلام، به من نگاه کن! (جلسه2)

6 صفحه

3,120 تومان

درس 2: سلام، به من نگاه کن! (جلسه3)

7 صفحه

4,500 تومان

14 تا 17

درس 3: سالم باش، شاداب باش (جلسه1)

7 صفحه

4,500 تومان

درس 3: سالم باش، شاداب باش (جلسه2)

5 صفحه

3,800 تومان

درس 4: دنیای جانوران (جلسه1)

3 صفحه

2,210 تومان

درس 4: دنیای جانوران (جلسه2)

4 صفحه

2,550 تومان

درس 4: دنیای جانوران (جلسه3)

7 صفحه

4,500 تومان

درس 5: دنیای گیاهان (جلسه1)

2 صفحه

2,400 تومان

درس 5: دنیای گیاهان (جلسه2)

7 صفحه

3,370 تومان

درس 6: زمین خانه‌ی پر آب ما (جلسه1)

2 صفحه

1,800 تومان

درس 6: زمین خانه‌ی پر آب ما (جلسه2)

8 صفحه

4,810 تومان

درس 7: زمین خانه‌ی سنگی ما (جلسه1)

4 صفحه

2,550 تومان

درس 7: زمین خانه‌ی سنگی ما (جلسه2)

2 صفحه

1,800 تومان

درس 7: زمین خانه‌ی سنگی ما (جلسه3)

3 صفحه

2,210 تومان

درس 7: زمین خانه‌ی سنگی ما (جلسه4)

7 صفحه

4,500 تومان

درس 8: چه می‌خواهم بسازم؟

4 صفحه

2,550 تومان

درس 9: زمین خانه‌ی خاکی ما (جلسه1)

2 صفحه

1,800 تومان

درس 9: زمین خانه‌ی خاکی ما (جلسه2)

7 صفحه

4,500 تومان

درس 9: زمین خانه‌ی خاکی ما (جلسه3)

5 صفحه

2,850 تومان

درس 10: در اطراف ما هوا وجود دارد. (جلسه1)

3 صفحه

2,210 تومان

درس 10: در اطراف ما هوا وجود دارد. (جلسه2)

2 صفحه

رایگان

درس 10: در اطراف ما هوا وجود دارد. (جلسه3)

5 صفحه

3,800 تومان

درس 10: در اطراف ما هوا وجود دارد. (جلسه4)

3 صفحه

2,210 تومان

درس 11: دنیای سرد و گرم (جلسه1)

4 صفحه

3,400 تومان

درس 11: دنیای سرد و گرم (جلسه2)

10 صفحه

5,380 تومان

درس 12: از خانه تا مدرسه (جلسه1)

2 صفحه

1,800 تومان

درس 12: از خانه تا مدرسه (جلسه2)

7 صفحه

3,370 تومان

درس 12: از خانه تا مدرسه (جلسه3)

4 صفحه

2,550 تومان

درس 13: آهن ربای من (جلسه1)

3 صفحه

2,210 تومان

درس 13: آهن ربای من (جلسه2)

5 صفحه

2,850 تومان

درس 14: از گذشته تا آینده (جلسه1)

2 صفحه

1,800 تومان

درس 14: از گذشته تا آینده (جلسه2)

3 صفحه

2,210 تومان

درس 14: از گذشته تا آینده (جلسه3)

5 صفحه

2,850 تومان

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400