{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

پاورپوینت دوره آموزشی ریاضی چهارم دبستان با تدریس رضا زحمتکش

دبستان چهارم ریاضی
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: اعداد و الگوها

43 اسلاید

6,560 تومان

2 تا 22

حل مسئله با راهبرد الگویابی، رسم شکل

درس 1: عدد نویسی

درس 2: الگوها

درس 3: ماشین ورودی- خروجی

درس 4: معرفی میلیون

مرور فصل اول

فصل 2: کسر

حل مسئله با راهبرد رسم شکل و حل مسئله‌ی ساد‌ه‌تر

درس 1: شناخت کسرها

درس 2: جمع و تفریق

درس 3: تساوی کسرها

درس 4: ضرب عدد در کسر

مرور فصل دوم

63 اسلاید

7,940 تومان

24 تا 44

فصل 3: ضرب و تقسیم

حل مسئله با راهبرد الگوسازی، حذف حالت‌های نامطلوب

درس 1: ضرب دو عدد دو رقمی

درس 2: محاسبه‌ی حاصل ضرب

درس 3: محاسبه‌های تقریبی

درس 4: تقسیم و بخش‌پذیری

88 اسلاید

9,380 تومان

46 تا 63

درس 5: تقسیم بر عددهای یک رقمی

درس 6: تقسیم بر عددهای دو رقمی

مرور فصل سوم

فصل 4: اندازه گیری

حل مسئله با راهبرد الگوسازی، زیر مسئله

درس 1: زاویه

درس 2: اندازه‌گیری زاویه

درس 3: اندازه‌گیری زمان

درس 4: اندازه‌گیری طول

مرور فصل چهارم

65 اسلاید

8,060 تومان

76 تا 96

فصل 5: عدد مخلوط و عدد اعشاری

6 اسلاید

رایگان

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر، رسم شکل

درس 1: عدد مخلوط

درس 2: عدد اعشاری

درس 3: جمع و تفریق اعشاری

درس 4: ارزش مکانی عددهای اعشاری

مرور فصل پنجم

64 اسلاید

8,000 تومان

98 تا 118

فصل 6: شکل‌های هندسی

حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش، روش‌های نمادین

درس 1: عمود- موازی

درس 2: چهار ضلعی‌ها

درس 3: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث

درس 4: محیط و مساحت

مرور فصل ششم

64 اسلاید

8,000 تومان

120 تا 140

فصل 7: آمار و احتمال

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر، حدس و آزمایش

درس 1: نمودار خط شکسته

درس 2: احتمال

مرور فصل هفتم

36 اسلاید

6,000 تومان

142 تا 153

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400