{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

{{ service_name }} رو معرفی کن، پول در بیار!

با انتشار لینک، در فروش با ما همکاری و 10 درصد از مبلغ فروش را دریافت کن. اطلاعات بیشتر

درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: اصول انتخاب در کسب و کار

درس 1: کسب و کار و کارآفرینی

13 اسلاید

2,700 تومان

1 تا 11

درس 2: انتخاب نوع کسب و کار

11 اسلاید

2,490 تومان

20 تا 30

درس 3: اصول انتخاب درست

13 اسلاید

2,700 تومان

31 تا 42

درس 4: مرز امکانات تولید

13 اسلاید

2,700 تومان

43 تا 52

فصل 2: بازیگران اصلی در میدان اقتصاد

درس 5: بازار چیست و چگونه عمل می‌کند؟

11 اسلاید

2,490 تومان

54 تا 63

درس 6: نقش دولت در اقتصاد چیست؟

11 اسلاید

2,490 تومان

56 تا 67

درس 7: تجارت بین الملل

13 اسلاید

2,700 تومان

68 تا 79

فصل 3: اقتصاد رشد و پیشرفت

درس 8: رکود، بیکاری و فقر

10 اسلاید

2,370 تومان

89 تا 99

درس 9: تورم و کاهش قدرت خرید

13 اسلاید

1,800 تومان

91 تا 104

درس 10: مقاوم سازی اقتصاد

11 اسلاید

2,490 تومان

89 تا 99

درس 11: رشد و پیشرفت اقتصادی

14 اسلاید

2,810 تومان

115 تا 129

فصل 4: اقتصاد در خانواده

درس 12: بودجه بندی (جلسه1)

8 اسلاید

رایگان

129 تا 139

درس 12: بودجه بندی (جلسه2)

12 اسلاید

2,600 تومان

128 تا 139

درس 13: تصمیم گیری در مخارج

14 اسلاید

1,870 تومان

140 تا 149

درس 14: پس انداز و سرمایه گذاری

18 اسلاید

3,180 تومان

158 تا 168

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400