{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

پاورپوینت دوره آموزشی فارسی چهارم دبستان با تدریس فرزاد باغنده

دبستان چهارم فارسی
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

ستایش: خدا

فصل 1: آفرینش

درس 1: آفریدگار زیبایی

13 اسلاید

2,700 تومان

9 تا 17

درس 2: کوچ پرستوها

13 اسلاید

3,610 تومان

18 تا 28

فصل 2: دانایی و هوشیاری

درس 3: راز نشانه‌ها

11 اسلاید

3,320 تومان

29 تا 35

درس 4: ارزش علم

14 اسلاید

3,740 تومان

36 تا 41

درس 5: رهایی از قفس

30 اسلاید

5,480 تومان

42 تا 52

فصل 3: ایران من

درس 6: آرش کمان‌گیر

15 اسلاید

3,870 تومان

52 تا 61

درس 7: مهمان شهر ما

24 اسلاید

4,900 تومان

62 تا 72

فصل 4: فرهنگ بومی

درس 8: درس آزاد

درس 9: درس آزاد

فصل 5: نام‌آوران

درس 10: باغچه‌ی اطفال

18 اسلاید

3,180 تومان

79 تا 87

درس 11: فرمانده دل‌ها

12 اسلاید

2,600 تومان

88 تا 93

درس 12: اتّفاق ساده

23 اسلاید

4,800 تومان

94 تا 102

فصل 6: راه زندگی

درس 13: لطفِ حق

9 اسلاید

3,000 تومان

درس 14: ادب از که آموختی؟ (جلسه1)

13 اسلاید

3,610 تومان

83 تا 87

درس 14: ادب از که آموختی؟ (جلسه2)

14 اسلاید

3,740 تومان

108 تا 111

درس 15: شیر و موش

13 اسلاید

3,610 تومان

فصل 7: عِلم و عَمَل

درس 16: پرسشگری

16 اسلاید

3,000 تومان

124 تا 129

درس 17: مدرسه‌ی هوشمند

نیایش

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400