{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: امنیت پایدار

13 اسلاید

3,520 تومان

درس 2: اقتدار دفاعی (جلسه1)

10 اسلاید

3,080 تومان

درس 2: اقتدار دفاعی (جلسه2)

15 اسلاید

3,780 تومان

10 تا 20

درس 3: انقلاب اسلامی (جلسه1)

5 اسلاید

رایگان

درس 3: انقلاب اسلامی (جلسه2)

8 اسلاید

2,760 تومان

درس 4: آشنایی با بسیج

12 اسلاید

3,380 تومان

درس 5: علوم و معارف دفاع مقدس (جلسه1)

5 اسلاید

2,180 تومان

درس 5: علوم و معارف دفاع مقدس (جلسه2)

14 اسلاید

3,650 تومان

درس 6: الگوها و اسوه‌های پایداری و مقاومت

9 اسلاید

رایگان

درس 7: آشنایی با نیروهای مسلح و خدمت مقدس سربازی (جلسه1)

6 اسلاید

1,590 تومان

درس 7: آشنایی با نیروهای مسلح و خدمت مقدس سربازی (جلسه2)

19 اسلاید

4,250 تومان

55 تا 63

درس 8: نظام جمع و شیوه‌های رزم انفرادی

19 اسلاید

4,250 تومان

درس 10: شناخت و مقابله با جنگ نرم

درس 11: پدافند غیرعامل

12 اسلاید

2,250 تومان

درس 12: ایمنی و پیشگیری (جلسه1)

14 اسلاید

3,650 تومان

درس 12: ایمنی و پیشگیری (جلسه2)

29 اسلاید

5,250 تومان

134 تا 143

درس 13: امداد و نجات

18 اسلاید

4,140 تومان

آخرین ویرایش در 17 آذر 1400