{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمدشاه

82 اسلاید

5,890 تومان

17 تا 26

درس 2: دوران ناصرالدین شاه

23 اسلاید

6,230 تومان

27 تا 37

درس 3: زمینه‌های نهضت مشروطه

15 اسلاید

3,780 تومان

38 تا 43

درس 4: آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزى نهضت مشروطه

24 اسلاید

6,370 تومان

44 تا 52

درس 5: مشروطه در دورۀ محمدعلی شاه

60 اسلاید

10,070 تومان

53 تا 61

درس 6: دورۀ دوم مشروطه (1288-1293 ش)

درس 7: کودتای 1299

16 اسلاید

5,200 تومان

74 تا 82

درس 8: رضاخان؛ تثبیت قدرت

درس 9: ویژگی‌های حکومت رضاشاه

16 اسلاید

3,900 تومان

91 تا 99

درس 10: سقوط رضاشاه

28 اسلاید

6,880 تومان

100 تا 106

درس 11: اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن

21 اسلاید

5,960 تومان

107 تا 113

درس 12: نهضت ملی شدن صنعت نفت

16 اسلاید

3,900 تومان

114 تا 119

درس 13: زمینه‌های کودتای 28 مرداد

34 اسلاید

5,680 تومان

120 تا 129

درس 14: کودتای بیست و هشتم مرداد

18 اسلاید

5,510 تومان

130 تا 135

درس 15: ربع قرن سیطرۀ آمریکا بر ایران

28 اسلاید

6,880 تومان

136 تا 142

درس 16: زمینه‌ها و هدف‌های اصلاحات آمریکایی در ایران

16 اسلاید

5,200 تومان

143 تا 146

درس 17: پیدایش نهضت روحانیت و اوج‌گیری بیداری اسلامی

21 اسلاید

5,960 تومان

147 تا 152

درس 18: قیام 15 خرداد

36 اسلاید

7,800 تومان

153 تا 162

درس 19: تحولات ایران پس از تبعید امام خمینی

54 اسلاید

7,160 تومان

163 تا 173

درس 20: ایران در مسیر انقلاب اسلامی

29 اسلاید

7,000 تومان

174 تا 181

درس 21: پیروزی انقلاب اسلامی

49 اسلاید

9,100 تومان

182 تا 190

درس 22: دولت موقت مهندس مهدی بازرگان

46 اسلاید

8,820 تومان

191 تا 199

درس 23: اولین دورۀ ریاست جمهوری

63 اسلاید

10,320 تومان

200 تا 210

درس 24: جنگ تحمیلی رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران

53 اسلاید

7,100 تومان

211 تا 220

درس 25: آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی

53 اسلاید

7,100 تومان

221 تا 234

درس 26: بیداری اسلامی در جهان اسلام

آخرین ویرایش در 26 آبان 1400