{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

پاورپوینت دوره آموزشی مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه با تدریس شمسی شعبانی

درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: سیارهٔ ما، زمین

درس 1: زمین، مهد زیبای انسان‌ها

41 اسلاید

3,840 تومان

2 تا 8

درس 2: حرکات زمین

36 اسلاید

3,600 تومان

9 تا 14

فصل 2: سنگ کره، آب‌کره، هواکره

درس 3: چهره زمین

33 اسلاید

3,450 تومان

16 تا 20

درس 4: آب فراوان، هوای پاک

40 اسلاید

3,790 تومان

21 تا 28

فصل 3: زیست کره، تنوع شگفت‌‌انگیز

درس 5: پراکندگی زیست بوم‌های جهان

24 اسلاید

2,940 تومان

30 تا 35

درس 6: زیست بوم‌ها در خطرند

24 اسلاید

2,940 تومان

36 تا 40

فصل 4: ساکنان سیارهٔ زمین

درس 7: جمعیت جهان

42 اسلاید

3,890 تومان

42 تا 47

درس 8: بی‌عدالتی و نابرابری در جهان

37 اسلاید

3,650 تومان

48 تا 54

فصل 5: عصر یکپارچگی و شکوفایی

درس 9: ایرانی متحد و یکپارچه

35 اسلاید

3,550 تومان

56 تا 61

درس 10: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

34 اسلاید

3,500 تومان

62 تا 68

فصل 6: ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه

درس 11: تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران

42 اسلاید

3,890 تومان

70 تا 75

درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی

33 اسلاید

3,450 تومان

76 تا 82

فصل 7: ایران در عصر مشروطه

درس 13: نهضت مشروطه

28 اسلاید

3,180 تومان

درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی

42 اسلاید

5,180 تومان

90 تا 96

فصل 8: سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی

درس 15: انقلاب اسلامی ایران

51 اسلاید

4,290 تومان

درس 16: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

30 اسلاید

3,290 تومان

فصل 9: فرهنگ و هویت

درس 17: فرهنگ

38 اسلاید

3,700 تومان

114 تا 119

درس 18: هویت

36 اسلاید

3,600 تومان

120 تا 126

فصل 10: خانواده و جامعه

درس 19: ارزش‌ها و کارکردهای خانواده

28 اسلاید

3,180 تومان

128 تا 131

درس 20: آرامش در خانواده

36 اسلاید

3,600 تومان

132 تا 138

فصل 11: حکومت و مردم

درس 21: نهاد حکومت

31 اسلاید

4,450 تومان

140 تا 145

درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی

28 اسلاید

2,120 تومان

146 تا 152

فصل 12: بهره‌وری

درس 23: بهره‌وری چیست؟

40 اسلاید

3,790 تومان

153 تا 159

درس 24: اقتصاد و بهره‌وری

31 اسلاید

3,340 تومان

160 تا 166

آخرین ویرایش در 26 دی 1400