{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

پاورپوینت دوره آموزشی قرآن هشتم دوره اول متوسطه با تدریس علی یگانه

درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: سوره مؤمنون و نور، نامه‌ای از یک پدر به فرزند (جلسه1)

16 اسلاید

2,400 تومان

درس 1: سوره مؤمنون و نور، نامه‌ای از یک پدر به فرزند (جلسه2)

18 اسلاید

رایگان

درس 2: سوره فرقان، رسانه‌های قرآنی (جلسه1)

36 اسلاید

3,600 تومان

درس 2: سوره فرقان، رسانه‌های قرآنی (جلسه2)

19 اسلاید

2,610 تومان

درس 3: سوره شعرا، خدایا من و پدر و مادرم را ببخشای! (جلسه1)

18 اسلاید

2,550 تومان

درس 3: سوره شعرا، خدایا من و پدر و مادرم را ببخشای! (جلسه2)

19 اسلاید

2,610 تومان

درس 4: سوره نمل، انس با قرآن کریم (جلسه1)

18 اسلاید

2,550 تومان

درس 4: سوره نمل، انس با قرآن کریم (جلسه2)

15 اسلاید

2,320 تومان

درس 5: سوره نمل و قصص، فضیل زنده می‌شود (جلسه1)

17 اسلاید

2,470 تومان

درس 5: سوره نمل و قصص، فضیل زنده می‌شود (جلسه2)

15 اسلاید

2,320 تومان

درس 6: سوره قصص و عنکبوت، جایگاه زن در قرآن (جلسه1)

20 اسلاید

2,680 تومان

درس 6: سوره قصص و عنکبوت، جایگاه زن در قرآن (جلسه2)

16 اسلاید

2,400 تومان

درس 7: سوره روم و لقمان، چگونه مسلمان شدم؟ (جلسه1)

18 اسلاید

2,550 تومان

درس 7: سوره روم و لقمان، چگونه مسلمان شدم؟ (جلسه2)

17 اسلاید

2,470 تومان

درس 8: سوره احزاب، شهریار پرهیزگار (جلسه1)

19 اسلاید

2,610 تومان

درس 8: سوره احزاب، شهریار پرهیزگار (جلسه2)

17 اسلاید

2,470 تومان

درس 9: سوره سَبَأ و فاطر، قرآن بخوان (جلسه1)

20 اسلاید

2,680 تومان

درس 9: سوره سَبَأ و فاطر، قرآن بخوان (جلسه2)

17 اسلاید

2,470 تومان

درس 10: سوره یس و صافّات، تفسیر نمونه (جلسه1)

20 اسلاید

2,680 تومان

درس 10: سوره یس و صافّات، تفسیر نمونه (جلسه2)

17 اسلاید

2,470 تومان

درس 11: سوره ص و زُمَر، پرواز به سوی آسمان (جلسه1)

21 اسلاید

2,750 تومان

درس 11: سوره ص و زُمَر، پرواز به سوی آسمان (جلسه2)

19 اسلاید

2,610 تومان

درس 12: سوره غافر، راز سرانگشتان (جلسه1)

20 اسلاید

2,680 تومان

درس 12: سوره غافر، راز سرانگشتان (جلسه2)

17 اسلاید

2,470 تومان

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400