گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمدشاه

24 اسلاید

3,180 تومان

17 تا 26

درس 2: دوران ناصرالدین شاه

19 اسلاید

2,830 تومان

27 تا 37

درس 3: زمینه‌های نهضت مشروطه

14 اسلاید

2,430 تومان

38 تا 43

درس 4: آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزى نهضت مشروطه

17 اسلاید

2,680 تومان

44 تا 53

درس 5: مشروطه در دورۀ محمدعلی شاه

19 اسلاید

2,830 تومان

44 تا 54

درس 6: دورۀ دوم مشروطه (1288-1293 ش)

18 اسلاید

2,760 تومان

64 تا 73

درس 7: کودتای 1299

18 اسلاید

2,760 تومان

74 تا 82

درس 8: رضاخان؛ تثبیت قدرت

18 اسلاید

2,760 تومان

83 تا 90

درس 9: ویژگی‌های حکومت رضاشاه

20 اسلاید

2,910 تومان

91 تا 99

درس 10: سقوط رضاشاه

20 اسلاید

2,910 تومان

91 تا 100

درس 11: اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن

14 اسلاید

2,430 تومان

100 تا 107

درس 12: نهضت ملی شدن صنعت نفت

18 اسلاید

2,760 تومان

114 تا 120

درس 13: زمینه‌های کودتای 28 مرداد

23 اسلاید

3,120 تومان

120 تا 130

درس 14: کودتای بیست و هشتم مرداد

9 اسلاید

1,950 تومان

130 تا 136

درس 15: ربع قرن سیطرۀ آمریکا بر ایران

16 اسلاید

3,900 تومان

144 تا 150

درس 16: زمینه‌ها و هدف‌های اصلاحات آمریکایی در ایران

12 اسلاید

3,380 تومان

144 تا 154

درس 17: پیدایش نهضت روحانیت و اوج‌گیری بیداری اسلامی

15 اسلاید

3,780 تومان

154 تا 160

درس 18: قیام 15 خرداد

18 اسلاید

4,140 تومان

161 تا 171

درس 19: تحولات ایران پس از تبعید امام خمینی

16 اسلاید

3,900 تومان

171 تا 181

درس 20: ایران در مسیر انقلاب اسلامی

18 اسلاید

4,140 تومان

182 تا 189

درس 21: پیروزی انقلاب اسلامی

20 اسلاید

4,360 تومان

190 تا 198

درس 22: دولت موقت مهندس مهدی بازرگان

17 اسلاید

4,020 تومان

198 تا 207

درس 23: اولین دورۀ ریاست جمهوری

17 اسلاید

4,020 تومان

198 تا 210

درس 24: جنگ تحمیلی رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران

16 اسلاید

3,900 تومان

219 تا 227

درس 25: آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی

18 اسلاید

4,140 تومان

229 تا 242

درس 26: بیداری اسلامی در جهان اسلام

24 اسلاید

4,780 تومان

243 تا 256

آخرین ویرایش در 24 خرداد 1401