{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

پاورپوینت دوره آموزشی ریاضی سوم دبستان با تدریس گام به گام سوم ابتدایی

دبستان سوم ریاضی
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: الگوها

حل مسئله با راهبرد الگویابی

درس 1: شمارش چندتا چندتا

درس 2: ماشین‌های ورودی- خروجی

درس 3: ساعت در بعد از ظهر

درس 4: الگوهای متقارن

مرور فصل اول

فصل 2: عددهای چهار رقمی

حل مسئله با راهبرد الگوسازی

درس 1: معرفی عدد هزار

درس 2: ارزش مکانی

درس 3: ارزش پول

درس 4: تقریب اعداد

مرور فصل دوم

فصل 3: عددهای کسری

حل مسئله با راهبرد رسم شکل

8 اسلاید

2,830 تومان

44 تا 45

درس 1: کسر

12 اسلاید

4,500 تومان

46 تا 48

درس 2: کاربرد کسر در اندازه‌گیری

9 اسلاید

3,000 تومان

49 تا 51

درس 3: تساوی کسرها

9 اسلاید

3,000 تومان

52 تا 54

درس 4: مقایسه‌ی کسرها

6 اسلاید

2,450 تومان

55 تا 57

مرور فصل سوم

8 اسلاید

2,830 تومان

58 تا 60

فصل 4: ضرب و تقسیم

حل مسئله با راهبرد روش‌های نمادین

7 اسلاید

2,580 تومان

62 تا 63

درس 1: ضرب

8 اسلاید

2,120 تومان

64 تا 66

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی

8 اسلاید

2,120 تومان

67 تا 69

درس 3: خاصیت‌های ضرب

9 اسلاید

2,250 تومان

70 تا 72

درس 4: تقسیم

9 اسلاید

2,250 تومان

73 تا 75

مرور فصل چهارم

9 اسلاید

2,250 تومان

76 تا 78

فصل 5: محیط و مساحت

حل مسئله با راهبرد زیر مسئله

7 اسلاید

1,980 تومان

80 تا 81

درس 1: خط، نیم خط و پاره خط

8 اسلاید

2,120 تومان

82 تا 84

درس 2: محیط

8 اسلاید

2,120 تومان

85 تا 87

درس 3: اندازه‌ی سطح

8 اسلاید

2,120 تومان

88 تا 90

درس 4: واحد اندازه‌گیری سطح

9 اسلاید

2,250 تومان

91 تا 93

مرور فصل پنجم

9 اسلاید

2,250 تومان

94 تا 96

فصل 6: جمع و تفریق

حل مسئله با راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر

6 اسلاید

1,840 تومان

98 تا 99

درس 1: مقایسه‌ی عددها

8 اسلاید

2,120 تومان

100 تا 102

درس 2: جمع و تفریق

12 اسلاید

2,600 تومان

103 تا 105

درس 3: جمع در جدول ارزش مکانی

9 اسلاید

2,250 تومان

106 تا 108

درس 4: تفریق در جدول ارزش مکانی

9 اسلاید

2,250 تومان

109 تا 111

مرور فصل ششم

8 اسلاید

2,120 تومان

112 تا 114

فصل 7: آمار و احتمال

حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش

8 اسلاید

2,120 تومان

116 تا 117

درس 1: جدول داده‌ها

9 اسلاید

رایگان

118 تا 120

درس 2: احتمال

7 اسلاید

2,580 تومان

121 تا 123

درس 3: نمودار دایره‌ای

درس 4: انتخاب نمودار

7 اسلاید

1,980 تومان

127 تا 129

مرور فصل هفتم

8 اسلاید

2,120 تومان

130 تا 132

فصل 8: ضرب عددها

حل مسئله با راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب

درس 1: ضرب در عدد 10

درس 2: ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی

درس 3: محاسبه‌ی ضرب

درس 4: تقسیم با باقی‌مانده

مرور فصل هشتم

آخرین ویرایش در 20 آذر 1400