{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

بخش 1: تشکیل تیم

22 اسلاید

4,690 تومان

1 تا 4

بخش 2: کار تیمی موفق

16 اسلاید

4,000 تومان

5 تا 8

بخش 3: تقویت کار تیمی

19 اسلاید

4,360 تومان

9 تا 12

بخش 4: حل مسئله

20 اسلاید

4,470 تومان

13 تا 16

بخش 5: هدف گذاری و تصمیم گیری

25 اسلاید

5,000 تومان

17 تا 20

بخش 6: خودشناسی

83 اسلاید

9,110 تومان

21 تا 26

بخش 7: کارگاه توسعه شخصی

18 اسلاید

4,240 تومان

27 تا 30

بخش 8: شناسایی ارزش‌ها و نیازها

10 اسلاید

3,160 تومان

31 تا 34

بخش 9: شناسایی مهارت‌ها، استعدادها، علایق و جمع بندی

22 اسلاید

4,690 تومان

35 تا 40

بخش 10: تفکر

28 اسلاید

5,290 تومان

41 تا 46

بخش 11: تفکر خلّاق (واگرا)

27 اسلاید

5,200 تومان

47 تا 50

بخش 12: توسعۀ خلّاقیت فردی

24 اسلاید

4,900 تومان

51 تا 54

بخش 13: توسعۀ خلّاقیت تیمی

22 اسلاید

4,690 تومان

55 تا 58

بخش 14: تشخیص فرصت، ایده پردازی و ارزیابی ایده

31 اسلاید

5,570 تومان

59 تا 64

بخش 15: ایده‌یابی، ساختن ایده و الگوبرداری

22 اسلاید

4,690 تومان

65 تا 68

بخش 16: نوآوری و تریز

25 اسلاید

5,000 تومان

69 تا 74

بخش 17: سنجش کارآفرینی

27 اسلاید

5,200 تومان

75 تا 78

بخش 18: تعیین نوع کسب و کار

21 اسلاید

4,580 تومان

79 تا 80

بخش 19: مشتری شناسی

17 اسلاید

3,090 تومان

81 تا 84

بخش 20: طراحی ارزش پیشنهادی

18 اسلاید

4,240 تومان

85 تا 88

بخش 21: تعیین کانال توزیع

20 اسلاید

3,350 تومان

89 تا 90

بخش 22: ارتباط با مشتریان

30 اسلاید

5,480 تومان

91 تا 92

بخش 23: درآمدزایی

25 اسلاید

5,000 تومان

93 تا 96

بخش 24: منبع یابی

17 اسلاید

4,120 تومان

97 تا 98

بخش 25: فعالیت‌های کلیدی

16 اسلاید

4,000 تومان

99 تا 100

بخش 26: شریک یابی

16 اسلاید

4,000 تومان

101 تا 102

بخش 27: برآورد هزینه

20 اسلاید

4,470 تومان

103 تا 104

بخش 28: طرح کسب و کار

18 اسلاید

4,240 تومان

105 تا 108

بخش 29: معرفی کسب و کار، تهیۀ برنامۀ سر و سامان دادن نیروی انسانی

34 اسلاید

5,830 تومان

109 تا 114

بخش 30: تهیۀ برنامۀ بازار و بازاریابی

29 اسلاید

5,390 تومان

115 تا 118

بخش 31: تهیۀ برنامۀ تولید (ساخت کالا یا ارائۀ خدمت)

29 اسلاید

5,390 تومان

119 تا 122

بخش 32: تهیۀ برنامۀ مالی و زمان بندی

21 اسلاید

4,580 تومان

123 تا 127

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400