{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: زندگی با دیگران

درس 1: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم

درس 2: احساسات ما

درس 3: همدلی با دیگران

درس 4: من عضو گروه هستم

فصل 2: سرزمین ما

درس 5: جمعیت ایران

درس 6: منابع آب ایران

0:26

5,100 تومان

27 تا 31

درس 7: نواحی صنعتی مهم ایران

درس 8: راه‌ها و حمل و نقل (1)

0:21

2,290 تومان

37 تا 42

درس 9: راه‌ها و حمل و نقل (2)

0:16

4,000 تومان

43 تا 48

درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟

0:20

3,350 تومان

49 تا 53

فصل 3: زندگی در نواحی دیگر جهان

درس 11: کشورهای همسایه (1)

درس 12: کشورهای همسایه (2)

0:9

2,250 تومان

62 تا 65

درس 13: حرکت‌های زمین

0:16

2,000 تومان

66 تا 71

درس 14: زندگی در نواحی مختلف جهان

0:16

3,000 تومان

72 تا 77

فصل 4: زیارت مکان‌های مقدس

درس 15: بازگشت از سفر حج

0:12

2,600 تومان

80 تا 84

درس 16: مدینه شهر پیامبر (ص)

0:7

1,320 تومان

85 تا 87

درس 17: سفر به کربلا (1)

درس 18: سفر به کربلا (2)

0:20

3,350 تومان

88 تا 95

فصل 5: ایران بعد از اسلام

درس 19: ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند

0:8

1,410 تومان

98 تا 101

درس 20: وزیران کاردان، شهرهای آباد

درس 21: کشورگشایان بی‌رحم

0:20

3,350 تومان

102 تا 107

درس 22: بازسازی ویرانه‌ها

0:7

1,980 تومان

109 تا 111

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400