{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

ویدیو دوره آموزشی مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه با تدریس هادی کرمی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: سیارهٔ ما، زمین

درس 1: زمین، مهد زیبای انسان‌ها

درس 2: حرکات زمین

فصل 2: سنگ کره، آب‌کره، هواکره

درس 3: چهره زمین

درس 4: آب فراوان، هوای پاک

0:18

1,590 تومان

16 تا 21

فصل 3: زیست کره، تنوع شگفت‌‌انگیز

درس 5: پراکندگی زیست بوم‌های جهان

درس 6: زیست بوم‌ها در خطرند

0:23

1,800 تومان

فصل 4: ساکنان سیارهٔ زمین

درس 7: جمعیت جهان

درس 8: بی‌عدالتی و نابرابری در جهان

0:16

1,500 تومان

فصل 5: عصر یکپارچگی و شکوفایی

درس 9: ایرانی متحد و یکپارچه

0:15

1,450 تومان

درس 10: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی (جلسه1)

0:14

1,400 تومان

62 تا 68

درس 10: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی (جلسه2)

0:17

1,030 تومان

62 تا 68

فصل 6: ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه

درس 11: تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران

0:24

1,220 تومان

درس 12: در جست‌و‌جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی

0:24

1,220 تومان

فصل 7: ایران در عصر مشروطه

درس 13: نهضت مشروطه

0:19

1,630 تومان

درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی

0:24

1,220 تومان

فصل 8: سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی

درس 15: انقلاب اسلامی ایران

0:25

1,880 تومان

درس 16: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

0:16

1,000 تومان

105 تا 112

فصل 9: فرهنگ و هویت

درس 17: فرهنگ

0:24

1,220 تومان

114 تا 119

درس 18: هویت

0:17

1,030 تومان

120 تا 126

فصل 10: خانواده و جامعه

درس 19: ارزش‌ها و کارکردهای خانواده

0:15

970 تومان

128 تا 131

درس 20: آرامش در خانواده

0:24

1,840 تومان

132 تا 139

فصل 11: حکومت و مردم

درس 21: نهاد حکومت

0:20

1,120 تومان

140 تا 145

درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی

0:22

1,170 تومان

146 تا 151

فصل 12: بهره‌وری

درس 23: بهره‌وری چیست؟

درس 24: اقتصاد و بهره‌وری

آخرین ویرایش در 17 آذر 1400