{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

ویدیو دوره آموزشی علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه با تدریس جابر کاظمی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: مخلوط و جداسازی مواد (جلسه1)

0:19

1,630 تومان

فصل 1: مخلوط و جداسازی مواد (جلسه2)

0:15

970 تومان

1 تا 8

فصل 2: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

فصل 3: از درون اتم چه خبر (جلسه1)

0:16

1,500 تومان

21 تا 27

فصل 3: از درون اتم چه خبر (جلسه2)

0:32

2,120 تومان

21 تا 27

فصل 4: تنظیم عصبی

0:19

1,630 تومان

28 تا 33

فصل 5: حس و حرکت (جلسه1)

0:2

رایگان

فصل 5: حس و حرکت (جلسه2)

0:30

2,740 تومان

34 تا 44

فصل 6: تنظیم هورمونی

0:24

1,220 تومان

45 تا 51

فصل 7: الفبای زیست فناوری

0:19

1,630 تومان

55 تا 64

فصل 8: تولید مثل در جانداران

0:25

1,880 تومان

65 تا 75

فصل 9: الکتریسیته (جلسه1)

0:1

رایگان

فصل 9: الکتریسیته (جلسه2)

0:13

1,350 تومان

76 تا 88

فصل 10: مغناطیس

0:11

1,240 تومان

89 تا 96

فصل 11: کانی‌ها

0:14

1,400 تومان

97 تا 103

فصل 12: سنگ‌ها

0:12

1,300 تومان

فصل 13: هوازدگی (جلسه1)

0:5

840 تومان

فصل 13: هوازدگی (جلسه2)

0:12

1,300 تومان

114 تا 121

فصل 14: نور و ویژگی‌های آن (جلسه1)

0:14

1,400 تومان

فصل 14: نور و ویژگی‌های آن (جلسه2)

0:18

1,590 تومان

122 تا 135

فصل 15: شکست نور (جلسه1)

0:8

1,060 تومان

فصل 15: شکست نور (جلسه2)

0:14

1,400 تومان

136 تا 144

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400