{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: آشنایی با اجزای رایانه (جلسه1)

0:33

5,740 تومان

1 تا 3

درس 1: آشنایی با اجزای رایانه (جلسه2)

0:31

5,570 تومان

4 تا 8

درس 2: تایپ و نوشتن در رایانه

0:28

5,290 تومان

33 تا 37

درس 3: الگوریتم (روندنما) (جلسه1)

0:29

4,040 تومان

75 تا 78

درس 3: الگوریتم (روندنما) (جلسه2)

0:34

4,370 تومان

79 تا 84

درس 4: برنامه نویسی

درس 5: هنرهای دستی (دوخت جامدادی) (جلسه1)

0:23

4,800 تومان

19 تا 32

درس 5: هنرهای دستی (دوخت جامدادی) (جلسه2)

0:26

5,100 تومان

1 تا 46

درس 6: کار با چوب و فلز (ساخت آویز) (جلسه1)

0:28

5,290 تومان

55 تا 60

درس 6: کار با چوب و فلز (ساخت آویز) (جلسه2)

0:30

5,480 تومان

61 تا 64

درس 6: کار با چوب و فلز (ساخت آویز) (جلسه3)

0:28

5,290 تومان

65 تا 71

درس 6: کار با چوب و فلز (ساخت آویز) (جلسه4)

0:30

5,480 تومان

71 تا 74

درس 7: تهیه‌ی غذا (سالاد سبز) (جلسه1)

0:29

4,040 تومان

85 تا 87

درس 7: تهیه‌ی غذا (سالاد سبز) (جلسه2)

0:33

4,310 تومان

88 تا 92

درس 7: تهیه‌ی غذا (سالاد سبز) (جلسه3)

0:18

رایگان

103 تا 116

پروژه‌ها و پودمان‌های انتخابی (جلسه1)

0:17

3,090 تومان

99 تا 101

پروژه‌ها و پودمان‌های انتخابی (جلسه2)

0:14

رایگان

117 تا 119

آخرین ویرایش در 6 بهمن 1401