گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری با تدریس حسن نصیری

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی شیمی (3)

در این دوره به آموزش مفاهیم کلیدی کتاب شیمی دوازدهم به صورت خلاصه پرداخته شده است و پس از آموزش، تست های کنکوری و تالیفی از هر مبحث را تحلیل کرده ایم.

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: مولکول‌ها در خدمت تندرستی

قسمت 1: زندگی با شوینده‌ها، آلاینده‌ها و پاک‌کننده‌ها (جلسه1)

0:19

4,250 تومان

1 تا 10

قسمت 1: زندگی با شوینده‌ها، آلاینده‌ها و پاک‌کننده‌ها (جلسه2)

0:8

1,840 تومان

1 تا 10

قسمت 1: زندگی با شوینده‌ها، آلاینده‌ها و پاک‌کننده‌ها (جلسه3)

0:9

1,950 تومان

1 تا 10

قسمت 2: پاک کننده‌های غیرصابونی و خورنده

0:13

3,520 تومان

10 تا 13

قسمت 3: اسیدها و بازها و رسانایی الکتریکی و درجه یونش اسیدها (جلسه1)

0:10

رایگان

16 تا 19

قسمت 3: اسیدها و بازها و رسانایی الکتریکی و درجه یونش اسیدها (جلسه2)

0:11

2,160 تومان

13 تا 19

قسمت 3: اسیدها و بازها و رسانایی الکتریکی و درجه یونش اسیدها (جلسه3)

0:9

1,950 تومان

13 تا 19

قسمت 4: سامانه‌های تعادلی و pH محلول‌ها (جلسه1)

0:17

4,020 تومان

22 تا 27

قسمت 4: سامانه‌های تعادلی و pH محلول‌ها (جلسه2)

0:14

3,650 تومان

20 تا 29

قسمت 4: سامانه‌های تعادلی و pH محلول‌ها (جلسه3)

0:14

3,650 تومان

20 تا 29

قسمت 4: سامانه‌های تعادلی و pH محلول‌ها (جلسه4)

0:7

2,580 تومان

20 تا 29

قسمت 4: سامانه‌های تعادلی و pH محلول‌ها (جلسه5)

0:21

4,470 تومان

20 تا 29

قسمت 4: سامانه‌های تعادلی و pH محلول‌ها (جلسه6)

0:7

2,580 تومان

20 تا 29

قسمت 5: واکنش شوینده‌های خورنده

0:8

2,760 تومان

30 تا 32

تمرین‌های دوره‌ای فصل 1

فصل 2: آسایش و رفاه در سایه شیمی (جلسه1)

0:23

رایگان

1 تا 64

فصل 2: آسایش و رفاه در سایه شیمی (جلسه2)

0:24

4,780 تومان

1 تا 64

قسمت 1: الکتروشیمی و واکنش‌های اکسایش و کاهش (جلسه1)

0:13

2,340 تومان

37 تا 43

قسمت 1: الکتروشیمی و واکنش‌های اکسایش و کاهش (جلسه2)

0:13

2,340 تومان

37 تا 43

قسمت 1: الکتروشیمی و واکنش‌های اکسایش و کاهش (جلسه3)

0:8

1,840 تومان

37 تا 43

قسمت 2: تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی (جلسه1)

0:11

2,160 تومان

44 تا 50

قسمت 2: تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی (جلسه2)

0:12

2,250 تومان

44 تا 50

قسمت 2: تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی (جلسه3)

0:13

2,340 تومان

44 تا 50

قسمت 3: تولید انرژی سبز با سلول سوختی و برقکافت (جلسه1)

0:7

1,720 تومان

50 تا 56

قسمت 3: تولید انرژی سبز با سلول سوختی و برقکافت (جلسه2)

0:14

3,650 تومان

50 تا 56

قسمت 4: خوردگی و رقابت برای اکسایش (جلسه1)

0:14

3,650 تومان

56 تا 62

قسمت 4: خوردگی و رقابت برای اکسایش (جلسه2)

0:12

3,380 تومان

56 تا 62

تمرین‌های دوره‌ای فصل 2

فصل 3: شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

قسمت 1: سیلیس رمز ماندگاری، گرافن و سازه‌های یخی (جلسه1)

0:14

رایگان

65 تا 72

قسمت 1: سیلیس رمز ماندگاری، گرافن و سازه‌های یخی (جلسه2)

0:6

2,390 تومان

67 تا 74

قسمت 1: سیلیس رمز ماندگاری، گرافن و سازه‌های یخی (جلسه3)

0:8

2,760 تومان

67 تا 74

قسمت 2: رفتار مولکول‌ها و توزیع الکترون‌ها، شاره‌های مولکولی و یونی (جلسه1)

0:13

3,520 تومان

75 تا 79

قسمت 2: رفتار مولکول‌ها و توزیع الکترون‌ها، شاره‌های مولکولی و یونی (جلسه2)

0:12

3,380 تومان

75 تا 79

قسمت 3: چینش یون‌ها در جامد یونی

0:17

4,020 تومان

79 تا 83

قسمت 4: فلزها، عنصرهایی شکل‌پذیر با جلایی زیبا

0:19

4,250 تومان

83 تا 88

تمرین‌های دوره‌ای فصل 3

فصل 4: شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر

0:16

3,900 تومان

1 تا 123

قسمت 1: کاهش آلودگی هوا و انرژی فعال‌سازی واکنش‌ها (جلسه1)

0:13

3,520 تومان

91 تا 102

قسمت 1: کاهش آلودگی هوا و انرژی فعال‌سازی واکنش‌ها (جلسه2)

0:10

3,080 تومان

91 تا 102

قسمت 1: کاهش آلودگی هوا و انرژی فعال‌سازی واکنش‌ها (جلسه3)

0:12

3,380 تومان

91 تا 102

قسمت 2: آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی و تغییر حجم سامانه در تعادل‌های… (جلسه1)

0:15

3,780 تومان

103 تا 110

قسمت 2: آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی و تغییر حجم سامانه در تعادل‌های… (جلسه2)

0:14

3,650 تومان

103 تا 110

قسمت 3: ارزش فناوری‌های شیمیایی و سنتز مولکول‌های آلی

قسمت 4: بطری PET‌ و بازیافت آن

0:12

3,380 تومان

111 تا 121

تمرین‌های دوره‌ای فصل 4

0:31

5,430 تومان

1 تا 121

آخرین ویرایش در 25 خرداد 1403