{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی زیست شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری با تدریس جلال الدین گنج خانلو

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3)

در این مجموعه ویدئو، آموزش صفر تا صد کتاب درسی زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی ارائه شده است و دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:
- ارائه مطالب کتاب درسی به صورت نمودار مفهومی
- ارائه نکات مهم کتاب درسی با طبقه بندی موضوعات
- هر گفتار از کتاب درسی یک ویدئو
- یادگیری مفهومی و کنکوری
- مناسب جهت مرور کتاب درسی به صورت خلاصه و شب امتحانی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: مولکول‌های اطلاعاتی

گفتار 1: نوکلئیک اسیدها (جلسه1)

0:52

5,410 تومان

1 تا 6

گفتار 1: نوکلئیک اسیدها (جلسه2)

0:27

3,900 تومان

6 تا 9

گفتار 2: همانند سازی دِنا (جلسه1)

0:24

4,900 تومان

9 تا 11

گفتار 2: همانند سازی دِنا (جلسه2)

0:29

5,390 تومان

11 تا 15

گفتار 3: پروتئین‌ها (جلسه1)

0:25

5,000 تومان

15 تا 18

گفتار 3: پروتئین‌ها (جلسه2)

0:23

4,800 تومان

18 تا 21

فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته

گفتار 1: رونویسی (جلسه1)

0:33

4,310 تومان

21 تا 24

گفتار 1: رونویسی (جلسه2)

0:15

2,900 تومان

25 تا 27

گفتار 2: به سوی پروتئین (جلسه1)

0:27

3,900 تومان

27 تا 30

گفتار 2: به سوی پروتئین (جلسه2)

0:17

3,090 تومان

30 تا 33

گفتار 3: تنظیم بیان ژن

0:23

4,800 تومان

33 تا 37

فصل 3: انتقال اطلاعات در نسل‌ها

گفتار 1: مفاهیم پایه

0:39

6,240 تومان

37 تا 42

گفتار 2: انواع صفات

0:34

5,830 تومان

42 تا 47

فصل 4: تغییر در اطلاعات وراثتی

گفتار 1: تغییر در مادۀ وراثتی جانداران

0:41

6,400 تومان

47 تا 53

گفتار 2: تغییر در جمعیت‌ها

0:43

6,560 تومان

53 تا 57

گفتار 3: تغییر در گونه‌ها

0:33

5,740 تومان

57 تا 63

فصل 5: از ماده به انرژی

گفتار 1: تأمین انرژی

0:30

5,480 تومان

63 تا 69

گفتار 2: اکسایش بیشتر

0:31

5,570 تومان

69 تا 73

گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن

0:23

4,800 تومان

73 تا 77

فصل 6: از انرژی به ماده

گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی

0:20

3,350 تومان

77 تا 82

گفتار 2: واکنش‌های فتوسنتزی

0:40

6,320 تومان

82 تا 86

گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار

0:10

3,160 تومان

86 تا 91

فصل 7: فناوری‌های نوین زیستی

گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت

گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری

0:37

6,080 تومان

91 تا 107

فصل 8: رفتارهای جانوران

گفتار 1: اساس رفتار

گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار

گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی

0:34

5,830 تومان

107 تا 125

آخرین ویرایش در 19 شهریور 1401