{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی هدیه‌های آسمانی دوم دبستان با تدریس فاطمه دهقان

دبستان دوم هدیه‌های آسمانی

آموزش کامل و صفحه به صفحه کتاب هدیه‌های آسمانی دوم دبستان
بهترین منبع آموزشی برای تدریس کتاب هدیه

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: هدیه‌های خدا

0:24

4,900 تومان

10 تا 13

درس 2: پرندگان چه می‌گویند؟ (جلسه1)

0:19

4,360 تومان

14 تا 17

درس 2: پرندگان چه می‌گویند؟ (جلسه2)

0:18

4,240 تومان

18 تا 20

درس 3: خاطره‌ی ماه

0:17

4,120 تومان

18 تا 21

درس 4: مهربان‌تر از مادر

0:20

4,470 تومان

22 تا 25

درس 5: می‌خواهم وضو بگیرم

0:23

4,800 تومان

26 تا 31

درس 6: پیامبران خدا

0:16

4,000 تومان

32 تا 35

درس 7: مهمان کوچک

0:11

3,320 تومان

36 تا 39

درس 8: جشن میلاد

0:13

3,610 تومان

40 تا 43

درس 9: اهل بیت پیامبر

0:15

3,870 تومان

44 تا 47

درس 10: خانواده‌ی مهربان

0:9

3,000 تومان

48 تا 51

درس 11: نماز بخوانیم

0:18

4,240 تومان

52 تا 57

درس 12: پدر مهربان

0:12

3,460 تومان

58 تا 61

درس 13: بهترین دوست

0:11

2,490 تومان

62 تا 65

درس 14: دعای باران

0:13

2,700 تومان

66 تا 71

درس 15: بچه‌ها سلام!

0:10

2,370 تومان

72 تا 75

درس 16: کیسه سنجاب کوچولو (جلسه1)

0:5

2,240 تومان

درس 16: کیسه سنجاب کوچولو (جلسه2)

0:11

2,490 تومان

76 تا 79

درس 17: وقت نماز (جلسه1)

0:7

2,650 تومان

درس 17: وقت نماز (جلسه2)

0:15

2,900 تومان

80 تا 83

درس 18: خاطره نانوشته (جلسه1)

0:6

2,450 تومان

درس 18: خاطره نانوشته (جلسه2)

0:8

2,120 تومان

84 تا 87

درس 19: جشن بزرگ

0:15

2,900 تومان

88 تا 91

درس 20: در کنار سفره

0:8

2,120 تومان

92 تا 95

آخرین ویرایش در 16 مرداد 1401