گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی هدیه‌های آسمانی دوم دبستان با تدریس فاطمه دهقان

دبستان دوم هدیه‌های آسمانی

آموزش کامل و صفحه به صفحه کتاب هدیه‌های آسمانی دوم دبستان
بهترین منبع آموزشی برای تدریس کتاب هدیه

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: هدیه‌های خدا

0:24

6,370 تومان

10 تا 13

درس 2: پرندگان چه می‌گویند؟ (جلسه1)

0:19

5,670 تومان

14 تا 17

درس 2: پرندگان چه می‌گویند؟ (جلسه2)

0:18

5,510 تومان

18 تا 20

درس 3: خاطره‌ی ماه

0:17

5,360 تومان

18 تا 21

درس 4: مهربان‌تر از مادر

0:20

5,810 تومان

22 تا 25

درس 5: می‌خواهم وضو بگیرم

0:23

6,230 تومان

26 تا 31

درس 6: پیامبران خدا

0:16

5,200 تومان

32 تا 35

درس 7: مهمان کوچک

0:11

4,310 تومان

36 تا 39

درس 8: جشن میلاد

0:13

4,690 تومان

40 تا 43

درس 9: اهل بیت پیامبر

0:15

5,030 تومان

44 تا 47

درس 10: خانواده‌ی مهربان

0:9

3,900 تومان

48 تا 51

درس 11: نماز بخوانیم

0:18

5,510 تومان

52 تا 57

درس 12: پدر مهربان

0:12

4,500 تومان

58 تا 61

درس 13: بهترین دوست

0:11

3,230 تومان

62 تا 65

درس 14: دعای باران

0:13

3,520 تومان

66 تا 71

درس 15: بچه‌ها سلام!

0:10

3,080 تومان

72 تا 75

درس 16: کیسه سنجاب کوچولو (جلسه1)

0:5

2,910 تومان

درس 16: کیسه سنجاب کوچولو (جلسه2)

0:11

3,230 تومان

76 تا 79

درس 17: وقت نماز (جلسه1)

0:7

3,440 تومان

درس 17: وقت نماز (جلسه2)

0:15

3,780 تومان

80 تا 83

درس 18: خاطره نانوشته (جلسه1)

0:6

3,190 تومان

درس 18: خاطره نانوشته (جلسه2)

0:8

2,760 تومان

84 تا 87

درس 19: جشن بزرگ

0:15

3,780 تومان

88 تا 91

درس 20: در کنار سفره

0:8

2,760 تومان

92 تا 95

آخرین ویرایش در 16 مرداد 1401